Symfonisk Hærværk
Trafikale Hændelser -materiale indsamlet gennem flere år fra Københavns gader
Nightmare
Day dreams
Klode
Meteor (bly)
Space Object (bly)